2016-06-13

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania.

NIST udostępnia informację publiczną do ponownego wykorzystania zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t. z późn. zm.), w szczególności NIST może:

– określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące:

  1. obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od NIST,
  2. obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  3. obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  4. zakresu odpowiedzialności NIST za przekazywane informacje.

– nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2 powyższej ustawy, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

NIST określi sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.