2016-06-13

Instrukcja obsługi.

Niniejsza strona Biuletynu Informacji Publicznej NIST jest wyposażona w menu przedmiotowe znajdujące się z lewej strony ekranu, z którego użytkownik wybiera interesującą go informację. Poszczególne pozycje menu mogą zawierać również podstrony, które ujawniane są poprzez kliknięcie w wybraną pozycję menu rozwijalnego. W środkowej części ekranu wyświetlają się informacje przyporządkowane do danej pozycji menu przedmiotowego.

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej NIST została udostępniona zgodnie z przepisami określonymi w następujących aktach prawnych:

– ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t. z późn. zm.) dostępna tutaj

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68) dostępne tutaj