2016-06-13

Majątek

Wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nisko cennych składników majątkowych pozostających w dyspozycji NIST  według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 201.217,74 zł.