2016-06-14

Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1635) Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego nie ma obowiązku składania oświadczenia o swoim stanie majątkowym.