Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NR 11/2018
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU NR 11/2018 NA
STANOWISKO PRACY głównego specjalisty w zespole do spraw
realizacji projektów, analiz i działalności wydawniczej w
Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego
21.12.2018 więcej
OGŁOSZENIE NR 11/2018
OGŁOSZENIE NR 11/2018 Narodowy Instytut Samorządu
Terytorialnego ogłasza nabór na stanowisko: głównego
specjalisty w zespole do spraw realizacji projektów, analiz i
działalności wydawniczej
04.12.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NR 10/2018
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU NR 10/2018 NA
STANOWISKO PRACY referenta w zespole do spraw współpracy z
podmiotami zewnętrznymi i promocji w Narodowym Instytucie
Samorządu Terytorialnego
09.11.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NR 9/2018
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU NR 9/2018 NA
STANOWISKO PRACY starszego specjalisty w zespole do spraw
współpracy z podmiotami zewnętrznymi i promocji
25.10.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NR 8/2018
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU NR 8/2018 NA
STANOWISKO PRACY głównego specjalisty ds. analiz i
opracowań w zespole do spraw realizacji projektów, analiz i
działalności wydawniczej
19.09.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NR 7/2018
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU NR 7/2018 NA
STANOWISKO PRACY starszy specjalista w zespole realizacji
projektów, analiz i działalności wydawniczej
17.07.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NR 6/2018
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU NR 6/2018 NA
STANOWISKO PRACY starszy specjalista ds. analiz i opracowań
w zespole do spraw realizacji projektów, analiz i działalności
wydawniczej
17.07.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NR 5/2018
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU NR 5/2018 NA
STANOWISKO PRACY starszy specjalista ds. analiz i opracowań w
zespole do spraw realizacji projektów, analiz i działalności
wydawniczej
27.06.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NR 4/2018
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU NR 4/2018 NA
STANOWISKO PRACY specjalista ds. kadr i płac
16.05.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NR 3/2018
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU NR 3/2018 NA
STANOWISKO PRACY Główny specjalista ds. obsługi biurowo -
administracyjnej
16.05.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się