2015-12-29

Status prawny Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

Forma prawna: państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Administracji i Cyfryzacji

Data powstania: 4 września 2015 r.

REGON362481973

PKD: 84.11.Z

Podstawy prawne działania:

·         ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

·         zarządzenie Nr 36 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej pod nazwą „Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego” (Dz.Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 56); 

Załączniki

  zarządzenie Nr 36 ... (Dz.Urz..pdf 214,78 KB (pdf) szczegóły pobierz