2016-01-19

Struktura organizacyjna NIST

Strukturę organizacyjną Instytutu tworzą:
 
1) Dyrektor Instytutu;
2) Zastępca Dyrektora Instytutu
3) Główny Księgowy;
4) Sekretariat;
5) Zespół do spraw współpracy z podmiotami zewnętrznymi i promocji;
6) Zespół do spraw realizacji projektów, analiz i działalności wydawniczej;
7) Zespół do spraw działalności edukacyjnej i szkoleniowej.
 
Przy Dyrektorze NIST działa Rada Programowa.